Blog

Włączenie kompresji gzip dla http (mod_deflate)

W celu uruchomienia kompresji gzip dla protokołu http na kontach hostingowych wystarczy dodać do pliku .htaccess następujący fragment: <IfModule mod_deflate.c> AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain AddOutputFilterByType DEFLATE text/html AddOutputFilterByType DEFLATE text/css AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript </IfModule> Powyższy fragment kodu uruchamia kompresję gzip dla następujących typów plików: – Pliki tekstowe – Pliki HTML […]